bernatcatasus

Sant Quintí de Mediona

del 1997, amb ganes de canviar moltes coses, però ben fetes.